Kontakt

Kontakt

 

Föreningen Tjörnslöjd

Södra Hamnen 10

471 32 SKÄRHAMN

 

e-post: tjornslojd@gmail.com

Tel. butik: 076-899 78 79

 

 

Föreningen Tjörnslöjds styrelse 2017

 

Ordförande:

Ulla Lönnqvist

ulla.lonnqvist@telia.com

070-315 90 15

Vice ordförande:

Arne Lundqvist

arnelundqvist@hotmail.com

070-666 21 57

 

Kassör:

Eva Dijnér

eva_dijner@hotmail.com

0304-67 08 79

 

Sekreterare:

Margareta Gustavsson

margareta.e.gustavsson@telia.com

0304-67 71 92

 

Ledamöter:

Birgitta Adolfsson

 

Sonja Axelsson Malmsjö

 

Jan-Åke Hansson

jan-ake.hansson@telia.com

 

Christel Högdén

 

Annelie Mattsson

 

Eva Sjögren

evavetsera@gmail.com

 

 

Övriga funktioner

 

Revisorer:

Kerstin Bergstrand

Kent Yngve

 

Revisorsersättare:

Britta Lundberg

 

Registeransvarig:

May-Lis Olsson

maylis.hovlanda@gmail.com

0304-66 35 50

 

Webbredaktör:

Margareta Gustavsson

margareta.e.gustavsson@telia.com

0304-67 71 92