Kontakt

 

Kontakt


Föreningen Tjörnslöjd


e-post: tjornslojd@gmail.comFöreningen Tjörnslöjds styrelse 2019


Ordförande:

Birgitta Adolfsson

birgitta.adolfsson@vgregion.se

070-233 35 11

 

Vice ordförande:

Christel Högdén

christel.hogden@gmail.com

073-818 03 03


Kassör:

Eva Dijnér 

eva_dijner@hotmail.com

0304-67 08 79


Sekreterare:

Margareta Gustavsson   

margareta.e.gustavsson@telia.com

0304-67 71 92


Ledamöter:

Gunilla Johansson

Annelie Mattsson

Eva Sjögren


Revisorer:

Kerstin Bergstrand

Kent Yngve


Revisorsersättare:

Britta Lundberg


Registeransvarig:

May-Lis Olsson

maylis.hovlanda@gmail.com

0304-66 35 50


Webbredaktör:

Margareta Gustavsson   

margareta.e.gustavsson@telia.com

0304-67 71 92