Föreningen Tjörnslöjd vill främja lusten till det handgjorda – glädjen och stoltheten i att skapa själv. Med kunskap om material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan vi bidra till ett hållbarare samhälle.

För att sprida kunskap om och öka intresset för slöjd arrangerar vi årligen sommarutställning och julmarknad där slöjdarna ställer ut och har försäljning av sina egentillverkade hantverksalster. Andra föreningsaktiviteter är bland annat inspirationsträffar, workshops, slöjdaktiviteter för barn mm.

Föreningen Tjörnslöjd bildades 1982 och är öppen för alla som är intresserade av hemslöjd och hantverk. Vi är runt 80 medlemmar där många medverkar aktivt och andra är stödjande.

Tjörnslöjd medlem i Hemslöjden, SHR (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) och ingår i Göteborgs- och Bohusläns Ideella Hemslöjdsförening. Tillsammans anordnar vi olika arrangemang och större gemensamma utställningar.

Som medlem har du möjlighet att vara med och sälja dina slöjdalster på våra utställningar, julmarknader mm. Först måste då slöjden godkännas av kvalitetsgruppen som ser så att all slöjd som säljs i föreningens namn följer våra kvalitetskrav.

Vill du bli medlem i Föreningen Tjörnslöjd?

Kontakta vår registeransvarig:
May-Lis Olsson
tel: 070-516 35 50
maylis.hovlanda [at] mail.com

Medlemsavgift: vuxen: 200kr/år, ungdom 13-25 år 100kr/år