Föreningen Tjörnslöjd
e-post: tjornslojd [at] gmail.com
Org.nr: 85 33 00-5552
Swish: 123 651 24 61

Föreningen Tjörnslöjds styrelse 2023

Ordförande:
Birgitta Adolfsson
birgitta.adolf [at] gmail.com
070-233 35 11

Kassör:
Eva Dijnér 
eva_dijner [at] hotmail.com
0304-67 08 79

Vice ordförande:
Lena Larsson
lenaklarsson [at] hotmail.com

Ledamöter:
Sonja Axelsson Malmsjö
Ingegärd Gundersvik
Gunilla Johansson
Britta Lundberg

Sekreterare:

Revisorer:
Lars Bohlin
Rune Nilsson

Revisorsersättare:
Vakant

Registeransvarig:
Lena Larsson
lenaklarsson [at] hotmail.com