Föreningen Tjörnslöjd
e-post: tjornslojd [at] gmail.com
Org.nr: 85 33 00-5552
Swish: 123 651 24 61

Föreningen Tjörnslöjds styrelse 2019

Ordförande:
Birgitta Adolfsson
birgitta.adolf [at] gmail.com
070-233 35 11

Kassör:
Eva Dijnér 
eva_dijner [at] hotmail.com
0304-67 08 79

Vice ordförande:
Christel Högdén
christel.hogden [at] gmail.com
073-818 03 03

Ledamöter:
Gunilla Johansson
Annelie Mattsson
Eva Sjögren

Sekreterare:
Margareta Gustavsson   
margareta.e.gustavsson [at] telia.com
0304-67 71 92

Revisorer:
Kerstin Bergstrand
Kent Yngve

Revisorsersättare:
Britta Lundberg

Registeransvarig:
May-Lis Olsson
maylis.hovlanda [at] gmail.com
070-516 35 50