Föreningen Tjörnslöjd är en förening med huvudsyfte att främja god slöjd, gamla hantverkstraditioner och främja återanvändning av olika material. Huvudprincipen skall vara att använda naturmaterial.

En kvalitetsgrupp utses av styrelsen. Kvalitetsgruppen ska ha träff med nya slöjdare för godkännande av slöjdalster/produkter. När slöjdare har nya alster/produkter som inte granskats, ska dessa lämnas till kvalitetsgruppen för godkännande.

Samtliga träffar med kvalitetsgruppen ska protokollföras.

Vid behov kan styrelsen besluta att alla som vill ställa ut till en utställning måste visa upp de alster/produkter man vill lämna in.

Kvalitetsgruppen har rätt att ta hjälp av slöjdkonsulenterna i länet eller specialister på det område det gäller.

Några allmänna regler:

 • Alla produkter/alster ska vara välgjorda.
 • Träföremål skall helst vara tillverkade av svenska träslag, dock inget absolut krav.
  Äggostformar och skedar får gärna vara finskurna istället för putsade.
  Träföremål skall hellre vara oljade än lackade.
 • Naturmaterial blandat med syntet kan användas till vissa effekter och för att få bättre hållbarhet. Stickgarner skall innehålla minst 50 % naturmaterial.
 • Produkten skall vara tillverkad av slöjdaren själv. Halvfabrikat får inte användas.
 • Målade alster ska vara fria från kladd.
 • När man limmar får inte limmet synas.
 • Du kan låta dig inspireras av andras slöjd men inte kopiera andras mönster och modeller.

”KVALITET ÄR
Att lägga ner sin personliga kraft, glädje och skaparförmåga i arbetet.
Att erkänna ett misslyckande och ta det som en lärdom och sträva vidare.
Att aldrig anse sig fullärd utan att ständigt försöka bli bättre.”

Susanne Harrysson

Föreningen Tjörnslöjd
Styrelsen november 2019