Föreningen Tjörnslöjd är en förening med huvudsyfte att främja god slöjd, gamla hantverkstraditioner och främja återanvändning av olika material. Huvudprincipen skall vara att använda naturmaterial.

En kvalitetsgrupp utses av styrelsen. Denna grupp skall ha träffar med slöjdare i god tid före en stor utställning. Speciellt viktigt är detta när det gäller nya produkter och medlemmar som inte ställt ut tidigare.

Samtliga träffar med kvalitetsgruppen skall protokollföras.

Vid behov kan styrelsen besluta att alla som vill ställa ut till en utställning måste visa upp de produkter man vill lämna in.

Samma regler gäller för butiken.

Kvalitetsgruppen har rätt att ta hjälp av slöjdkonsulenterna i länet eller specialister på det område det gäller.

Några allmänna regler:

  • Träföremål skall helst vara tillverkade av svenska träslag, dock inget absolut krav. Äggostformar och skedar får gärna vara finskurna i stället för putsade. Träföremål skall hellre vara oljade än lackade.
  • Textilier skall vara välgjorda även vid närmare granskning. Naturmaterial blandat med syntet kan användas till vissa effekter och för att få större hållbarhet. Stickgarner skall innehålla minst 50% naturmaterial.
  • Produkten skall vara tillverkad av slöjdaren själv. Halvfabrikat får inte användas.
  • Det som är målat skall vara fritt från kladd.
  • När man limmar får limmet inte synas.
  • Du skall använda egna mönster och modeller men kan låta dig inspireras av andras slöjd. Du får fritt kopiera gamla föremål.
  • Slöjden skall inte bara vara vacker och välgjord utan även bra att använda.

”KVALITET ÄR
Att lägga ner sin personliga kraft, glädje och skaparförmåga i arbetet.
Att erkänna ett misslyckande och ta det som en lärdom och sträva vidare.
Att aldrig anse sig fullärd utan att ständigt försöka bli bättre.”

Susanne Harrysson

Föreningen Tjörnslöjd
Styrelsen i jan 2015